دپارتمان اداری و مالی

دپارتمان اداری و مالی


آدرس:

 تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان مهناز(صابونچي) کوچه ادايي، پلاک3، واحد 5

شماره تماس :

 021-88521906

 021-41784

بخش مالی داخلی 121-122

بخش منابع انسانی داخلی 102