پهنای باند اینترانتی


دیتاسنتر داده سامانه فن آوا با اتصال به شبکه اینترانت مخابرات ایران امکان ارائه پهنای باند و آی پی اینترانتی روی سرورهای مشتریان خود دارد.

نحوه محاسبه ترافیک مصرفی