سرویس ها


در حال حاضر شرکت داده سامانه فن آوا سرویس های مختلف دیتاسنتر را به مشترکین خود ارائه می نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از سرویس ها روی بخش مربوطه کلیک کنید.